Życie

Uniwersalne z funduszem inwestycyjnym, Ubezpieczenie posagowe, Ubezpieczenie inwestycyjne, Ubezpieczenie terminowe, Ubezpieczenie rentowe kapitałowe, Ubezpieczenia zdrowotne
Stanowi doskonały program ochronno-oszczędnościowy. Chroni finansowo pracownika od skutków zdarzeń, takich jak poważne choroby lub kalectwo. Zabezpiecza przyszłość rodziny ubezpieczającego na wypadek jego przedwczesnej śmierci. Pełni więc podwójną funkcję: ochronną oraz inwestycyjną, dając możliwość oszczędzania i pomnażania kapitału na poczet przyszłych, dodatkowych świadczeń emerytalnych z III filaru nowego systemu emerytalnego. W razie śmierci pracownika, jego najbliższym wypłacana jest suma ubezpieczenia z części ochronnej polisy oraz dodatkowo z części inwestycyjnej, oszczędności zgromadzonych na rachunku polisy. Jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę, otrzymuje wartość zgromadzonego kapitału.
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl