Wiedza

Z usług naszej Kancelarii skorzystało już wiele podmiotów z sektora finansów publicznych , takich jak sądy, prokuratury, gminy, starostwa, szpitale oraz dużych firm produkcyjnych, usługowych, transportowych i budowlanych. Dzięki przetargom na usługi ubezpieczeniowe, które prowadzimy w imieniu naszych klientów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zastosowaniu w programach ubezpieczeniowych niestandardowych zapisów, udało się uzyskać dla naszych klientów bardzo dobre warunki ubezpieczenia, przy relatywnie niskich składkach.
Każda działalność gospodarcza funkcjonuje w warunkach niepewności ściśle związanych z występowaniem rozmaitych zdarzeń losowych, których nie można do końca przewidzieć. Zdarzenia te są skutkiem obiektywnie istniejących zagrożeń, czyli ryzyk, których w żaden sposób nie da się uniknąć. Ryzyka te zagrażają zarówno działalności gospodarczej jak i zdrowiu oraz życiu człowieka.
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl