OC funkcjonariuszy publicznych

Dnia 17 maja 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 34 poz. 173) wprowadzająca szczególną zasadę odpowiedzialności materialnej za podejmowane decyzje i za bezczynność w ich podejmowaniu. Odpowiedzialność dotyczy osób pełniących funkcje publiczne oraz urzędników, którzy w ramach obowiązków pracowniczych uczestniczą w podejmowaniu decyzji lub wykonują czynności związane z procesem decyzyjnym. W tak określonym zakresie odpowiedzialności urzędników nie chroni kodeks pracy. Ustawa jest przepisem specjalnym, co oznacza, że urzędnicy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w oparciu o jej przepisy i w granicach przez nią określonych, czyli maksymalnie do wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia.
Tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej urzędnika jest realną obroną przed ryzykiem finansowym związanym z wykonywaniem funkcji i pracą. Każdy urzędnik, który chce spokojnie pracować i podejmować decyzje, a nie pozostawać pod presją niebagatelnych strat finansowych, powinien zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oferta ubezpieczenia OC funkcjonariusza publicznego:
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl