O firmie

Początek moich związków z branżą ubezpieczeniową datuje się od lutego 1993r., kiedy to jako junior agent rozpocząłem współpracę w Commercial Union - Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Był to okres tworzenia się zrębów polskiego rynku ubezpieczeniowego. Od początku mojej działalności w ubezpieczeniach postawiłem na pełny profesjonalizm. Wyrażało się to uczestnictwem w bardzo licznych szkoleniach i edukacji ubezpieczeniowej oraz skoncentrowaniem się na pracy wyłącznie w ubezpieczeniach. Menedżerowie i szkoleniowcy C.U. potrafili w skuteczny sposób przekazać swoją wiedzę ubezpieczeniową zdobytą na rynkach zachodnich. Zdobyta wiedza teoretyczna poparta ciężką pracą nad zastosowaniem jej w praktyce, szybko przełożyła się na sukces zawodowy. Mając mocne podstawy warsztatowe szybko zacząłem odnosić sukcesy w sprzedaży ubezpieczeń życiowych.
Współpracując z C.U. od 1993 roku mogliśmy bardzo dobrze poznać problematykę ubezpieczeń na życie indywidualnych i grupowych. Uczestnicząc w licznych szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez ubezpieczycieli, zdołaliśmy poznać szeroką ofertę dostępną na ryku ubezpieczeń na życie. Poznaliśmy w ten sposób zarówno istotne różnice oraz podobieństwa jak i niuanse w ubezpieczeniach, które są trudne do zauważenia nawet dla osób zawodowo zajmujących się problematyką ubezpieczeniową.
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl