Komunikacja transport

  • ubezpieczenie floty transportowej
  • OC obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • AC od utraty, zniszczenie lub uszkodzenia pojazdów mechanicznych
  • NW kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
  • OC spedytora
  • Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym
  • Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym
Copyright © 2011-2020 PROMES - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl